ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na przetwarzanie danych zebranych o tobie przez Google w sposób i do celów opisanych powyżej.

1. treść oferty online

Agencja Reklamowa MITRA nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze przeciwko Agencji Reklamowej MITRA, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niestosowanie dostarczonych informacji lub przez użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że nie da się udowodnić umyślną lub rażącą niedbałość i  winę ze strony Agencji Reklamowej MITRA. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Części stron lub cała publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje, mogą zostać rozszerzone, zmienione albo częściowo lub całkowicie usunięte przez Agencję Reklamową MITRA bez osobnego ogłoszenia.

2. referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linki”), które są poza zakresem odpowiedzialności Agencji Reklamowej MITRA, obowiązek odpowiedzialności wejdzie w życie tylko wtedy, gdy Agencja Reklamowa MITRA będzie wiedziała o treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione dla Agencji Reklamowej MITRA, aby zapobiec wykorzystaniu w przypadku nielegalnych treści. Agencja Reklamowa MITRA niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie linkowania odpowiednie powiązane strony były wolne od nielegalnych treści. Agencja Reklamowa MITRA nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść ani autorstwo powiązanych stron. Dlatego Agencja Reklamowa MITRA niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich połączonych / połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i referencji ustawionych w ramach własnej oferty internetowej, a także zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez Agencję Reklamową MITRA. W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, a w szczególności szkód powstałych w wyniku wykorzystania lub niestosowania takich informacji, odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której następuje odwołanie, a nie osoba, która jedynie odwołuje się do odpowiedniej publikacji za pośrednictwem linków .

3. prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Agencja Reklamowa MITRA dąży do przestrzegania praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach. Do korzystania z grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, które sama stworzyła lub do korzystania z grafiki bez licencji, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej oraz, w stosownych przypadkach, chronione przez osoby trzecie podlegają, bez ograniczeń, przepisom odpowiednio obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest chroniony prawami osób trzecich.

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez Agencję Reklamową MITRA pozostają wyłącznie w mocy Agencji Reklamowej MITRA

Ostatnio oglądane