Pudełka metalowe i uszlachetnianie produktów w firmie dose+

Koszty dostawy i przesyłek

Wysyłki krajowe realizowane są przez firmę kurierską. Koszty wysyłki zależą od ilości kartonów zbiorczych oraz adresu dostawy. Zazwyczaj koszt wysyłki jednego kartonu zbiorczego to 70 PLN netto, dwóch kartonów zbiorczych to 140 PN netto, 3 kartonów zbiorczych to 210 PLN netto. Powyżej 5 kartonów zbiorczych kalulacje transportu będą wykonywane indywidualnie. Wysyłki poza granice Rzeczypospolitej będą wyceniane indywidualnie